KALİTE POLİTİKASI

Çokyaşar Halat Tel ve Galvanizleme A.Ş.’nin yönetim anlayışı, çalışanların sağlık ve güvenliğini korumanın topluma olan sorumluluğu, çevre etkilerini önlemenin verimli ve kaliteli üretim anlayışı ile müşteri memnuniyetinin temeli olduğu bilincine dayanır.

Çokyaşar Halat Tel ve Galvanizleme A.Ş. bu hedef ve ilkeleri doğrultusunda;

Müşteri beklentilerini karşılamada sürekliliği sağlamayı ve müşteriler dahil tüm paydaşlara ait bilgi varlıklarının güvenliğini sağlamayı,
Uygulamalarımızda paydaşlarımıza karşı şeffaf olmayı ve çalışanlarımızın farkındalığını artırarak ISO 9001, ISO 14001 ve TS 18001 standartları gereklerini tüm çalışanlarımızın katılımı ile uygulamayı ve sürekli geliştirmeyi,
Sürdürülebilir müşteri memnuniyetini ön planda tutarak kaliteli, güvenilir hizmet ve ürünleri sunmayı,
Faaliyetlerimizde ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve standartlara uygun çalışmayı esas alarak sürekli gelişmeyi,
Çevreye uyumlu malzeme ve teknoloji kullanarak insana ve çevreye saygılı olmayı,
Faaliyetlerimizde atıkları azaltmayı, doğal kaynakları ve enerji verimliliğini korumayı ve etkin biçimde kullanmayı,
Sosyal sorumluluk anlayışımız gereği tüm çalışanlarımızı, tedarikçi ve taşeronlarımızı eğiterek, işbirliği ve geri bildirime dayalı sürekli gelişmeye açık bir kurum kültürü oluşturmayı,
İSG, Çevre, Bilgi Varlıkları ve Faaliyetlerle ilgili riskleri ve iş kazalarını azaltarak ve tüm çalışanlarımızın yönetim sistemlerine katılımlarını sağlayarak, eğitimlerle bilinçlendirmeyi,
Gizlilik, Bütünlük ve Erişilebilirlik İlkeleri doğrultusunda bilgi varlıklarının süreç performanslarını ölçmek ve sürekli iyileştirerek yönetmeyi taahhüt ederiz.

© Copyright 2017 cokyasarhalat.com by Probilsis